Propagácia homosexuálnych praktík na školách

  • PDF
Práve pre psychické dôvody je treba odporúčať abstinenciu pre tých s príťažlivosťou k osobe toho istého pohlavia, pretože títo oveľa emociálnejšie prežívajú rozchod ako ostatní tínejdžeri po rozpade sexuálnych vzťahov. Potrebujú poradenstvo a nie kondóm! Neexistuje ani bezpečné fajčenie, ani bezpečné pitie. Homosexuálne správanie je podobne samo osebe nebezpečné a zlé bezohľadu na používanie kondómov. Odborníci upozorňujú na tieto riziká, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť samovrážd[1]:

soccer_friends

-       keď sa tínejdžer onálepkuje ako „homosexuál“       

-       čím je chlapec dievčenskejší (= porucha rodovej identity)

-       užívanie drog a alkoholu 

-       zločinnosť

-      predchádzajúce sexuálne zneužívanie v detstve (príťažlivosti k tomu istému pohlaviu pre tento faktor až v 40% prípadov)

 

Dr Satinover[2] uvádza výsledky Národnej štúdie zdravia a spoločenského života:

-       až 50% identifikovaných ako homosexuáli pred 18. rokom života úplne opustia homosexuálny životný štýl

-       do 25. roku života celkovo ostane homosexuálmi len 2.8%

-       môžu však ľahko zistiť, že kým nie sú homosexuálne pozitívni, sú ale HIV pozitívni

Jedno z práv, o ktoré homosexuáli najviac žiadajú, je právo učiť o „homosexualite“ na školách. Ich cieľom je slobodne získavať deti a mladých ľudí. V zahraničí to robia: Project 10 je aktívna asociácia v Los Angeles, ktorá povzbudzuje stredoškolských študentov, ktorí si myslia o sebe, že by mohli byť homosexuálmi, aby navštevovali ich stretnutia a poznávali homosexuálny životný štýl.

Ich presvedčovanie sa rozšírilo na malé deti. Táto homosexuálna komunita neustále rozširuje detskú literatúru na podporu homosexuality na štátnych školách a v štátnych knižniciach. Jedna z týchto kníh má názov „Daddy's Roommate“ (Ockov spolubývajúci – pozn. prekl.). Kniha zobrazuje dieťa, ktoré býva u svojho homosexuálne správanie praktizujúceho otca. Iná kniha s názvom „Heather Has Two Mummies“ (Heather má dve mamičky – pozn. prekl.) rozpráva príbeh o dievčati, ktorého matka je lesbička. Zámerom týchto kníh je indoktrinovať deti, aby prijali predstavu „rodiny“, ktorá má dvoch homosexuálnych „otcov“ alebo dve lesbické „matky“. Súčasne sa snažia pripraviť ľudí na to, aby prijali myšlienku umožniť homosexualitu praktizujúcim mužom adoptovať deti a ženám nechať sa umelo oplodniť.

 skolaSexuálne výchovné programy na stredných školách a univerzitách v Spojených štátoch, Británii, Belgicku, Holandsku a Škandinávii aktívne podporujú homosexuálne správanie. V rámci rozšíreného programu s názvom About Your Sexuality (O tvojej sexualite – pozn. prekl.), sú teenagerom premietané videoprogramy, v ktorých homosexuálne správanie praktizujúci muži a ženy hovoria o radosti a úžitku z „homosexuality“. V týchto istých videoprogramoch sú na živých modeloch jasne zobrazované homosexuálne pohlavné akty vrátane orálneho, análneho a orálno-análneho sexu. Dr. Calderwood, autor programu, vrele odporúča svojim študentom vyskúšať si análny pohlavný styk, aby prežili „obrátenú rolu“, teda pochopili to, čo prežíva žena. Calderwood vo svojom manuáli pre vyučujúcich varuje:

„Upozornenie: Učastníci by nemali dostať extra kópie materiálov, aby ich nemohli ukazovať svojim rodičom alebo priateľom. Mnohé materiály tohto programu majú taký charakter, že ak by ich ukázali ľuďom mimo kontextu samotného programu, mohlo by to vyvolať nepochopenie a problémy“[3]

V článku „Sex Education in the Future“ (Sexuálna výchova v budúcnosti – pozn. prekl.) uverejnenom v časopise Journal of Sex Education and Therapy autori Dr. Lester Kirkendall a Dr. Roger Libby napísali, že v blízkej budúcnosti budú programy sexuálneho vzdelávania „hľadať sexuálne vyjadrenie ... s partnerom rovnakého pohlavia a napriek generačným hraniciam“. Predpovedajú, že „dôjde k zníženiu pocitov viny a tieto partnerstvá budú považované za legitímne“.[4]

Nie je žiadnym prekvapením, že homosexuáli majú eminentný záujem o výchovu malých detí. Francúzsky psychoanalytik Tony Anatrella hovorí, že mnohí učitelia sexuálnej výchovy sú evidentne motivovaní vedomými alebo podvedomými pedofilnými túžbami uviesť deti do oblasti sexu. Napríklad francúzsky autor románov Michel Tournier, ktorý sa otvorene priznáva k homosexuálnemu správaniu, napísal veľa kníh pre deti. Jeho posledný román rozpráva príbeh o princovi, ktorého snúbenicu znásilnili. Dieťa, ktoré vzíde z násilného počatia, sa zaprisahá, že zabije svojho otca. Knižka zobrazuje sériu sexuálneho a fyzického násilia. Možno ju nazvať úvodom k sadomasochizmu.

V Británii, ktorá napriek, či skôr práve pre dostupnosť antikoncepcie zdarma, neustále zápasí s narastajúcim počtom tínejdžerských tehotenstiev, potratov a sexuálne prenosných chorôb, zaznievajú čoraz viac hlasy, aby mladým bol propagovaný orálny, či análny sex na rozdiel od sexuálneho aktu, ktorého dôsledkom aj s akoukoľvek antikoncepciou, pretože tá zlyháva, môže byť počatie dieťaťa. Nevyučuje sa pravda o zmysle a dizajne ľudskej sexuality, ale ide len o akýsi rizikový manažment, ktorého výsledkom je promiskuita, zranené srdcia, viac zničených a pokazených životov. Preto najnovšie padol návrh začať so sexuálnou výchovou už od 5 rokov života. Homosexuálne správania sa v školách propaguje ako rovnocenné k manželstvu.

Krajiny ako Poľsko a Litva, kde homosexuálne partnerstvá ešte nie sú legalizované, prijali zákony, ktoré zakazujú akúkoľvek propagandu o homosexuálnom správaní medzi deťmi. Patria k 11 krajinám EÚ, ktoré nelegalizovali homosexuálne partnerstvá.

 

 [1] Gary Remafed: „Rizikové faktory samovražebných pokusov u gayovskej a bisexuálnej mládeže“, 1991, Pediatrics 87, 869-875

[3] Kongresman Wm. Dannemeyer, Shadow in the Land, Homosexuality in America, Ignatius Press, San Francisco, 1989, s. 161-69

[4] J. Gordon Muir, „From Prudery to 'Freedom', A Brief History of the Sexual Revolution“ (Od prudérie k 'slobode', Stručná história sexuálnej revolúcie – pozn. prekl.) The World and I, s. 577-97

You are here Homosexuálny problém Propagácia homosexuálnych praktík na školách